เที่ยวอุบล 3วัน2คืน

เที่ยวอุบล 3วัน2คืน
ผาแต้ม-สามพันโบก-ถนนคนเดินเขมราฐ-วัดเรืองแสง
 
 
วันแรกของการเดินทางธรรมาสน์รูปสิงห์-ขัวน้อย-กลุ่มเครื่องทองเหลือง-วัดทุ่งศรีเมือง
 
09.00น. รับคณะที่จุดนัดหมาย รับประทานอาหารเช้าในตัวเมืองอุบลฯ (มื้อที่1) ร้านสามชัยกาแฟจวนผู้ว่า
09.30น. เดินทางสู่วัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ บ้านชีทวน อ.เขื่องใน ภายในวัดมีสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่า คือ หอแจก (ศาลาการเปรียญ) ซึ่งเป็นที่ตั้งธรรมาสน์รูปสิงห์ ปูนปั้น ฝีมือช่างชาวญวน สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ. 2468-2470
จากนั้นชมขัวน้อยบ้านชีทวน (ขัว=สะพาน) ที่สร้างขึ้นเพื่อให้พระภิกษุสามเณรเดินข้ามไปบิณฑบาตรและให้ผู้คนสองหมู่บ้านได้เดินทางไปมาหาสู่กัน ระหว่างบ้านชีทวน-บ้านหนองแคน เป็นสะพานที่ทอดยาวในทุ่งนา ให้ท่านได้เดินชมบรรยากาศกลางทุ่งนา ถ่ายรูปวิวสวยๆ (หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวจะไม่สวยมากนัก)
 
11.00น. เดินทางไปหมู่บ้านปะอาว ชมการทอผ้าไหมและเลือกซื้อผ้าไหมจากชุมชน จากนั้น ชมกลุ่มเครื่องทองเหลือง ชมการผลิตเครื่องทองเหลืองและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องทองเหลือง เพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก
   
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ในเมืองอุบลฯ (มื้อที่2)  
 
13.00น. เดินทางสู่ วัดทุ่งศรีเมือง ชม หอพระไตรปิฎกกลางน้ำ ที่ยังคงคุณค่าและงดงามคู่เมืองอุบลฯ จากนั้นเดินทางสู่ วัดมหาวนาราม(วัดป่าใหญ่)  พระอารามหลวง  กราบนมัสการ พระเจ้าใหญ่อินทร์แปลง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยลักษณะศิลปะแบบลาว ขนาดหน้าตักกว้างประมาณ 3 เมตร สูงจากเรือนแท่นถึงเปลวพระโมลี 5 เมตร ก่ออิฐถือปูน ลงรักปิดทอง เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมือง ของจังหวัดอุบลราชธานี
14.00น. เดินทางไป สามพันโบก อ.โพธิ์ไทร (120 ก.ม.) เช็คอินเข้าที่พัก
 
18.00น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่3) พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
พิเศษวันเสาร์-ถนนคนเดินเขมราฐธานี
กรณีการเดินทางที่ตรงกับวันเสาร์ เรามีโปรแกรมเพิ่มให้กับทางคณะทัวร์ เป็นกิจกรรม ถนนคนเดินเขมราฐธานี ชมการฟ้อนรำพื้นเมือง ถ่ายรูปชิคๆชิวๆ กับบ้านเก่าสมัยโบราณที่ยังคงอนุรักษ์ไว้ เลือกซื้อผ้าฝ้ายทอมือจากกลุ่มแม่บ้าน ชิมกล้วยตากธรรมชาติเอกลักษณ์เฉพาะเขมราฐ  เราเพิ่มโปรแกรมให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม!!
 
วันที่สอง : สามพันโบก-น้ำตกลงรู-วัดถ้ำคูหาสวรรค์-แก่งตะนะ-วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว
 
05.30น. อรุณรุ่ง รับแสงตะวันยามเช้าที่ สามพันโบก ล่องเรือชมแกรนคอนยอนสยาม  มหัศจรรย์กลางแม่น้ำโขง ที่เกิดจากกระแสน้ำในแม่น้ำโขง วนกัดเซาะแก่งหิน ทำให้เป็นหลุมหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าโบก จะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามจินตนาการ  ซึ่งมีจำนวนมากกว่า 3,000 หลุม จึงเรียกที่นี่ว่า “สามพันโบก” ชมลานหินสี หินปะการัง และหินแจกัน
      
08.30น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่4) ที่ห้องอาหารของรีสอร์ต จากนั้นอาบน้ำทำภารกิจส่วนตัว
 
10.00น. เดินทางสู่ น้ำตกแสงจันทร์ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “น้ำตกลงรู” ซึ่งเรียกตามสายน้ำที่ไหลผ่านรูหิน เสน่ห์ของน้ำตกแห่งนี้คือ ความงามที่สอดประสานกับธรรมชาติอย่างลงตัว ให้ท่านได้สัมผัส
จากนั้น เดินทางต่ออีก 2 กม. ชม น้ำตกทุ่งนาเมืองและเถาวัลย์ยักษ์  น้ำตกมีลักษณะเป็นม่านที่สวยงามและบริเวณทางลงชมน้ำตก ท่านก็จะได้พบกับเถาว์วัลย์ยักษ์ อายุกว่า 400 ปี วัดรอบลำต้นได้ 1.5 เมตร ครอบคลุมพื้นที่เหนือน้ำตก
หลังจากเก็บภาพความประทับใจเสร็จ เดินทางสู่ อ.โขงเจียม 
 
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่5) ที่ อ.โขงเจียม
 
13.00น. ชม แม่น้ำสองสี (จุดที่แม่น้ำมูลไหลลงสู่แม่น้ำโขง ในบริเวณวัดโขงเจียม) น้ำจะเป็น2สี ในช่วงต้นหน้าฝน แม่น้ำโขงจะขุ่น แม่น้ำมูลจะใส ดังคำกล่าวที่ว่า “โขงสีปูน-มูลสีคราม”
13.30น. เดินทางสู่ วัดถ้ำคูหาสวรรค์  ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของจังหวัดอุบลราชธานี สักการะสรีระ หลวงปู่คำคนิง จุลมณี ที่บรรจุในโลงแก้ว  ชมทิวทัศน์แม่น้ำโขงและแม่น้ำสองสีในมุมสูง สามารถมองเห็นทัศนียภาพของตัวอำเภอโขงเจียมได้อย่างชัดเจน ชม ฆ้องที่ใหญ่ที่สุดในโลก บริเวณด้านข้างทางเข้าวัด
14.30น. เช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก ที่ อ.โขงเจียม 
16.00น. เดินทางไปอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ ชมแก่งหินกลางแม่น้ำมูล ชมสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในภาคอีสาน เดินถ่ายภาพกินลมชมวิว สูดอากาศบริสุทธิ์ ให้เต็มปอด
17.00น. เดินทางไป วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ชมอุโบสถศิลปะล้านช้างที่งดงาม ชมพระอาทิตย์ตกดินที่เขื่อนสิรินธร และศิลปะต้นกัลปพฤกษ์ด้านหลังอุโบสถ ที่สามารถเรืองแสงได้เมื่อท้องฟ้าเริ่มมืดลง
 
19.00น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่6)  พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม : เสาเฉลียง-ผาแต้ม-วัดถ้ำวังผาพญานาคราช-วัดหนองป่าพง-วัดพระธาตุหนองบัว
 
07.00น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่7) ที่โรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์ 
08.00น. ออกเดินทางสู่อุทยานแห่งชาติผาแต้ม ชม เสาเฉลียง ประติมากรรมชิ้นเอกของหินทราย 2 ยุค จากนั้น เดินชม ผาแต้ม ชมภาพเขียนสีโบราณ สมัยก่อนประวัติศาสตร์ อายุ 3,000-4,000 ปี 
จากนั้น เดินทางไป วัดถ้ำวังผาพญานาคราช บริเวณใกล้ๆอุทยานแห่งชาติผาแต้ม 
    
12.00น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่8)
 
13.30น. ออกเดินทางไป วัดหนองป่าพง อ.วารินฯ ชมพิพิธภัณฑ์ กราบอัฐิธาตุ พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท) ที่ เจดีย์พระโพธิญาณเถร
15.30น. เดินทางเข้าตัวเมืองอุบลฯ กราบสักการะ พระธาตุเจดีย์ศรีมหาโพธิ์ ซึ่งได้จำลองแบบมาจากเจดีย์ที่พุทธคยา ที่ วัดพระธาตุหนองบัว พร้อมชม ต้นเทียนพรรษา ที่ใช้ในขบวนประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ที่ทางวัดได้เก็บไว้ให้ผู้มาเยือนได้ชมความงดงาม ของต้นเทียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีด้วย 
16.30น. ซื้อของฝาก หมูยอ ไส้กรอก แหนมเนือง ฯลฯ ที่ร้านขายของฝาก
 
17.00น. ส่งท่านที่สนามบินนานาชาติอุบลราชธานี โดยสวัสดิภาพ และประทับใจ 
 
อัตราค่าบริการ  …ท่าน อัตราท่านละ …… บาท
 
อัตรานี้รวม
-ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ       -ค่าเรือล่องชมสามพันโบก
-ค่ารถตู้ VIP ตลอดการเดินทาง        -น้ำดื่มตลอดการเดินทาง
-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ                  -ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง           
-ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 
อัตรานี้ไม่รวม  
-ค่าใช้จ่ายอื่นๆนอกเหนือที่ระบุในรายการ
 
หมายเหตุ รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดถือประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 
 
(โปรแกรมเต็มรูปแบบ ยินดีส่งให้ทางไลน์ครับ)
 
โปรแกรมท่องเที่ยวอื่นๆ ดูได้ที่ เมนู "โปรแกรมท่องเที่ยว" 
 
หรือเลื่อนลง ⇓ ด้านล่าง
 
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม - จองแพ็คเกจทัวร์
ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวอุบล ราคาสุดประหยัด

ติดต่อ หนุ่ม ตั้งใจทัวร์

โทร. 086-581 1516 

Line >>  http://line.me / ti / p / ~ 0865811516 

 Email: tangjaigroup@gmail.com
 
"เที่ยวอุบล เที่ยวลาวใต้ ไว้ใจเรา"
ประสบการณ์มากกว่า15ปี 
Visitors: 101,275