ผาแต้ม

ผาแต้ม คำว่า "แต้ม" เป็นคำในภาษาถิ่นดั้งเดิม หมายถึงรอยวาด,ระบาย,ประทับหรือทำด้วยประการใดๆ โดยใช้สีให้ปรากฎเป็นรูปภาพ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ผาแต้ม เป็นแหล่งพบภาพเขียนสีก่อนประวัติศาสตร์ อายุราว 3,000-4,000ปี กระจายอยู่ตามแนวเพิงผา ซึ่งภาพเหล่านี้ บอกเล่าเกี่ยวกับวิถีการดำรงชีวิตและอารยธรรมชุมชนลุ่มน้ำโขงในยุคนั้น
Visitors: 100,668