สามพันโบก

สามพันโบก แก่งหินกลางลำน้ำโขง เกิดปฏิมากรรมทางธรรมชาติที่งดงาม คล้ายงานแกะสลักรูปแบบต่างๆ สามารถท่องเที่ยวได้ช่วงเดือน พ.ย.-มิ.ย.
Visitors: 101,275