ตาดฟาน

ตาดฟาน อยู่ในเขตอุทยานดงหัวสาว ที่ราบสูงพูเพียงบอระเวน ลาวใต้ น้ำตกมีความสูงกว่า 120 เมตร
Visitors: 101,275