คอนพะเพ็ง

คอนพะเพ็ง น้ำตกที่กว้างที่สุดในเอเชีย ที่ได้รับสมญานามว่า "ไนแองการาแห่งเอเชีย"
ตั้งอยู่ในแขวงจำปาสัก ทางตอนใต้ของประเทศลาว ก่อนถึงชายแดนกัมพูชาประมาณ 10 กิโลเมตร ห่างจากเมืองปากเซ 160 กิโลเมตร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามมากและขึ้นชื่อแห่งหนึ่งของประเทศลาว ถือว่าเป็นไฮไลต์ของการท่องเที่ยวลาวใต้ 
น้ำตกคอนพะเพ็ง จะสวยงามที่สุดในเดือน มีนาคม เพราะจะเป็นช่วงที่ไม่มีน้ำฝน น้ำใจะใสที่สุดในช่วงเดือนมีนาคม 
Visitors: 71,570