หลี่ผี

หลี่ผี หรือ น้ำตกสำพะมิด เป็นแก่งหินกลางลำแม่น้ำโขง อยู่ที่ดอนคอน ลาวใต้
หลี่ ในภาษาลาวและภาษาอีสาน หมายถึง ที่ดักปลาที่ใช้ไม้ไผ่สร้างตามทางของน้ำไหลเพื่อดักปลา ส่วนคำว่า ผี หมายถึงศพคนตายนั่นเอง ซึ่งในบริเวณน้ำตกหลี่ผีแห่งนี้ ในสมัยสงครามอินโดจีนมีการฆ่าฟันกันแล้วโยนศพลงแม่น้ำโขง ทำให้ศพไหลมาติด หลี่ ที่ชาวบ้านใช้ทำดักปลา ชาวบ้านแถบนี้จึงเรียกว่า "หลี่ผี"
ซึ่งการเดินทางไปหลี่ผี ค่อนข้างลำบาก จะต้องนั่งเรือหางยาวชมทิวทัศน์มหานทีสี่พันดอนเพื่อข้ามไปที่เกาะดอนเดดก่อน แล้วนั่งรถโดยสารที่ให้บริการในเกาะเพื่อไปเกาะดอนคอนก่อน แล้วค่อยเดินเข้าไปชมในบริเวณน้ำตกอีกที ซึ่งในการเดินทางไปกลับจากฝั่งที่จอดรถ จะใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ครับ
Visitors: 100,668