ปราสาทหินวัดพู

ปราสาทหินวัดพู สถาปัตยกรรมขอมโบราณ มรดกโลกแห่งที่2 ของ สปป.ลาว
เป็นโบสถ์พราหมณ์ที่สร้างถวายพระศิวะ ตั้งอยู่บนเนินภูเกล้า ทางตอนใต้ของประเทศลาว ห่างจากตัวเมืองเก่าจำปาสักประมาณ 7 กม. ลักษณะของปราสาทเป็นเทวสถานขอม สร้างในราวพุทธศตวรรษที่ 12 ในสมัยของพระเจ้ามเหนทรวรมัน ถือว่าเป็นปราสาทหินที่มีอายุเก่าแก่ที่สุด 
ปราสาทหินวัดพูจำปาสักและสิ่งก่อสร้างใกล้เคียง ได้รับการจดทะเบียนให้เป็นมรดกโลก เมื่อปี 2001 ที่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์
ที่ปราสาทหินวัดพูจำปาสัก มีงานประจำปี ที่เรียกว่า "บุญวัดพู" จัดขึ้นทุกปี ในวันขึ้น 13ค่ำ-15ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ซึ่งจะมีประชาชนจากทั่วประเทศลาว มากราบไหว้สักการะบูชาจนเนืองแน่นทั่วอาณาบริเวณรอบๆพื้นที่ปราสาท และตักบาตรพระสงฆ์ ในเช้าวันขึ้น 15ค่ำ เดือน 3
Visitors: 101,276