สถานที่ท่องเที่ยว


 • 20140607_154831
  ปราสาทหินวัดพู สถาปัตยกรรมขอมโบราณ มรดกโลกแห่งที่2 ของ สปป.ลาวเป็นโบสถ์พราหมณ์ที่สร้างถวายพระศิวะ ตั้งอยู่บนเนินภูเกล้า ทางตอนใต้ของประเทศลาว ห่างจากตัวเมืองเก่าจำปาสักประมาณ 7 กม....

 • DSC00184
  หลี่ผี หรือ น้ำตกสำพะมิด เป็นแก่งหินกลางลำแม่น้ำโขง อยู่ที่ดอนคอน ลาวใต้หลี่ ในภาษาลาวและภาษาอีสาน หมายถึง ที่ดักปลาที่ใช้ไม้ไผ่สร้างตามทางของน้ำไหลเพื่อดักปลา ส่วนคำว่า ผี หมายถึง...

 • DSC00275
  คอนพะเพ็ง เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่กว้างที่สุดในเอเชีย ที่ได้รับสมญานามว่า "ไนแองการาแห่งเอเชีย" ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่ ขวางกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขง ซึ่งแม่น้ำโขงในช่วงบริเวณนั้...

 • 20140726_104238
  ตาดฟาน อยู่ในเขตอุทยานดงหัวสาว ที่ราบสูงพูเพียงบอระเวน ลาวใต้ น้ำตกมีความสูงกว่า 120 เมตร

 • DSC00338
  ตาดเยือง น้ำตกในเขตอุทยานดงหัวสาว พูเพียงบอละเวน ลาวใต้ ที่มีความสวยงามอ่อนช้อย

 • DSC00374
  น้ำตกผาส้วม อุทยานบาเจียง จำปาสัก แหล่งท่องเที่ยวที่ต้องไม่พลาดเมื่อมาเยือนลาวใต้

 • IMG_25590125_114356
  สามพันโบก แก่งหินกลางลำน้ำโขง เกิดปฏิมากรรมทางธรรมชาติที่งดงาม คล้ายงานแกะสลักรูปแบบต่างๆ สามารถท่องเที่ยวได้ช่วงเดือน พ.ย.-มิ.ย.

 • IMG_2569
  ผาแต้ม คำว่า "แต้ม" เป็นคำในภาษาถิ่นดั้งเดิม หมายถึงรอยวาด,ระบาย,ประทับหรือทำด้วยประการใดๆ โดยใช้สีให้ปรากฎเป็นรูปภาพ เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ต่างๆ ผาแต้ม เป็นแหล่งพบภาพเขียนสีก่อ...

 • ตั้งใจทัวร์
  วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว ตั้งอยู่ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี ใกล้กับด่านพรมแดน ไทย-ลาว ช่องเม็ก พระอุโบสถสร้างคล้ายวัดเชียงทอง หลวงพระบาง จุดเด่นของวัดนี้จะอยู่ที่ได้มาชมภาพเรืองแสงของ...
Visitors: 101,275