จองแพ็คเกจทัวร์


ติดต่อจองแพ็คเกจทัวร์ลาวใต้โดยตรง
 
โทร.086-5811516 หนุ่ม 
 

วิธีการจองแพ็คเกจทัวร์ลาวใต้

โอนเงินมัดจำเพียง ท่านละ 1,000 บาท ส่วนที่เหลือสามารถนำไปชำระได้ในวันเดินทาง 
 
 บัญชี กสิกรไทย สาขาวารินชำราบ
1682 655 328
ชื่อบัญชี นายสาวิตต์ สุตัญตั้งใจ
 
 บัญชี กรุงไทย สาขามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
393 0096 048
ชื่อบัญชี นายสาวิตต์ สุตัญตั้งใจ
 
กรณีโอนเงินแล้ว
ให้แจ้งสลิปการโอนเงิน ชื่อและวันเดินทาง ทางอีเมลล์หรือทางไลน์
 
 
Line id: 0865811516
 
แนะนำการจองทัวร์ลาวใต้
ช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาว ควรจองล่วงหน้าก่อน1เดือนหรือมากกว่า  เพี่อที่บริษัทจะได้จองที่พักและรถไว้ให้ท่าน เพื่อจะได้ที่พักและรถในการเดินทางที่ดีที่สุด
 
ในกรณีจองทัวร์แล้วไม่สามารถเดินทางได้
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ ดังนี้
-ยกเลิกก่อนเดินทางมากกว่า 30วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด
-ยกเลิกก่อนเดินทาง 15-30วัน คืนเงินมัดจำ 50%
-ยกเลิกก่อนเดินทางน้อยกว่า 15วัน ไม่คืนเงินมัดจำ
เนื่องจากภาระในการมัดจำห้องพักและรถในการเดินทาง
 
 


Visitors: 101,276