หน้าแรก

ตั้งใจทัวร์ ทัวร์ลาวใต้-เที่ยวลาวใต้  ราคาสุดประหยัด

เที่ยวลาวใต้ ปากเซ-จำปาสัก-หลี่ผี-คอนพะเพ็ง-วัดพู-ตาดฟาน-ตาดเยือง-สะหวันนะเขต

เที่ยวอุบลฯ สามพันโบก-โขงเจียม-ผาแต้ม-วัดภูพร้าว-หาดชมดาว-น้ำตกลงรู-ถนนคนเดินเขมราฐธานี

ใบอนุญาตนำเที่ยว เลขที่ 51/00767

บริการแพคเกจทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ เที่ยวอุบลฯ คุณภาพมาตรฐาน  บริการประทับใจ เรามีหลากหลายโปรแกรมทัวร์ให้ท่านได้เลือกสรรค์ หรือ ออกแบบเองตามเวลาและงบประมาณ ตามความต้องการของท่าน บริการ>>ฟรี! เครื่องดื่ม ผ้าเย็น ขนมขบเคี้ยว ตลอดการเดินทาง

 

เราทำงานด้วยใจรัก ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า พาเที่ยวครบตามโปรแกรม 

 

เราคือแลนด์ตรงลาวใต้ 

โดยคนในพื้นที่

 

ทัวร์ลาวใต้ ราคาสุดประหยัด

ติดต่อ

08-6581-1516 หนุ่ม

Line id : Click >>  http://line.me/ti/p/~0865811516 

Line id: 0865811516

 

ยินดีให้คำปรึกษา "ทัวร์ลาวใต้ "  ทุกรูปแบบ ฟรี !!

 

 สำนักงานเลขที่ 

174 หมู่ 3 ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 

34190

 
ประกันอุบัติเหตุการเดินทางวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท *
  ( * เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 

โปรแกรมแนะนำ 

ทัวร์ลาวใต้ ราคาสุดประหยัด

"ขายดีที่สุด" 

ทัวร์ลาวใต้3วัน2คืน 

 

วัดหลวง-ปราสาทหินวัดพู-วัดพูสะเหล้า-หลี่ผี-คอนพะเพ็ง-ตาดฟาน-ปากซอง-ตาดเยือง

วันแรก : อุบลฯ-ช่องเม็ก-ปราสาทหินวัดพู-วัดพูสะเหล้า

08.30 น. รับคณะที่จุดนัดหมาย (สนามบิน-สถานีรถไฟ-บขส.,ที่บ้านท่านหรือนำรถมาจอดที่บริษัท)

09.00 น. รับประทานอาหารเช้าในตัวเมืองอุบลฯ (ตามอัธยาศัย)

09.30 น. ออกเดินทางไปด่านพรมแดนช่องเม็ก จัดทำเอกสารผ่านแดน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ไทย-ลาว มีเจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวกให้กับคณะทัวร์ ถ่ายรูปที่ป้ายด่านพรมแดนช่องเม็กเพื่อเป็นที่ระลึก ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ทำเอกสาร 

11.00 น. เดินทางจากด่านพรมแดนช่องเม็กผ่านเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1)  

13.00 น. ไหว้พระที่ วัดหลวงปากเซ ชมอุโบสถ เก่าแก่ ที่สร้างตั้งแต่สมัยโบราณ อายุกว่า 100ปี ตัวอาคารสร้างแบบลาวแท้ ลวดลายปูนปั้นตามเชิงชาย เครื่องหลังคา และบันไดประดับพญานาค ด้านหลังวัดติดกับแม่น้ำเซโดน ซึ่งสามารถมองไปถึงจุดที่แม่น้ำเซโดนไหลลงสู่แม่น้ำโขงได้ ซึ่งจุดนั้นเป็นที่มาของชื่อ เมืองปากเซ จากนั้นเช็คอินเข้าที่พัก

14.30 น. ออกเดินทางสู่ปราสาทหินวัดพู ผ่านเมืองจำปาสัก  ชม ปราสาทหินวัดพู มรดกโลกแห่งที่ 2 ของ สปป.ลาว ซึ่งเป็นหลักฐานทางโบราณคดี ของอารยธรรมลุ่มน้ำโขง ที่ผสานระหว่าง อาณาจักรฟูนัน จามปา และ เจนละ

17.00 น. เดินทางสู่วัดพูสะเหล้า ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาตรงข้ามเมืองปากเซ ไหว้พระและชมวิวเมืองปากเซ

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2)  ท่องราตรีหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สอง : น้ำตกหลี่ผี-น้ำตกคอนพะเพ็ง

 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3) ที่โรงแรม

08.00 น. ออกเดินทางสู่บ้านนากะสัง นั่งเรือล่องแม่น้ำโขง ชมมหานทีสีทันดอน(สี่พันดอน) จากนั้นนั่งรถ 5 แถว ไปเกาะดอนคอน ชมหัวจักรรถไฟโบราณ สมัยอาณานิคมฝรั่งเศส จากนั้น ชม น้ำตกหลี่ผี

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่4)

13.30 น. ชม น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกที่สวยงามและกว้างที่สุดในเอเชีย ที่ได้รับสมญานามว่า “ไนแองการาเอเชีย” ซึ่งถือว่า เป็นไฮไลต์ของการท่องเที่ยวลาวใต้ ในบริเวณอุทยานก็จะมีหอต้นไม้มณีโคตร ที่คนลาวให้ความเคารพนับถือ ไว้ให้กราบไหว้บูชาด้วย

15.30 น. เดินทางกลับที่พักที่เมืองปากเซ

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่5) ท่องราตรีหรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม : ตลาดปากเซ-ตาดฟาน-สวนกาแฟปากซองไฮแลนด์-ตาดเยือง

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่6) ที่โรงแรม พร้อมเช็คเอ้าท์

08.00 น. ชมตลาดใหม่ปากเซ (ตลาดดาวเรือง) ซื้อของฝากของที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง เครื่องเงิน ผ้าไหม ฯลฯ 

09.00 น. เดินทางสู่ น้ำตกตาดฟาน ชมน้ำตกสองสายที่มีความสูงกว่า 120 เมตร ชิมกาแฟรสเข้ม ชาเขียวรสชาติดี ผลิตภัณฑ์จากชุมชน ที่ร้านขายของฝาก บริเวณจอดรถทางเข้าน้ำตก 

10.20 น. ออกเดินทางสู่เมืองปากซอง แขวงจำปาสัก เมืองที่อากาศเย็นตลอดปี เพราะที่เมืองนี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,200 เมตร ชม สวนกาแฟปากซองไฮแลนด์ สวนกาแฟที่ทันสมัยที่สุดของ สปป.ลาว โดยใช้เครื่องจักรในการใส่ปุ๋ยและเก็บเกี่ยวผลผลิต พร้อมชิมกาแฟและถ่ายรูปชมวิวสวยๆ 

สมควรแก่เวลา เดินทางกลับย้อนกลับ ชม น้ำตกตาดเยือง น้ำตกที่มีความสวยงามอ่อนช้อย ที่น้ำตกแห่งนี้ สามารถเดินลงไปสัมผัสกับสายน้ำตกได้

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่7) ในบรรยากาศริมน้ำตก 

14.15 น. เดินทางสู่ด่านพรมแดนช่องเม็ก ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี อาหารพื้นเมืองตามฤดูกาล ที่พรมแดน 

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 

16.00 น. เดินทางกลับอุบลฯ ซื้อของฝากเมืองอุบลฯ หมูยอ ใส้กรอก แหนมเนือง ฯลฯ ส่งคณะที่จุดหมาย โดยสวัสดิภาพ 

 

 

  • อัตราค่าบริการ

 

จำนวนผู้เดินทาง ที่พัก3ดาว ทีพัก4ดาว
10-12 5,000 5,500
8-9 5,500 6,000
6-7 6,500 7,000
4-5 8,000 8,500
  • หมายเหตุ   รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยยึดประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 
(โปรแกรมเต็มรูปแบบ ยินดีส่งให้ทางไลน์ครับ)
 
โปรแกรมท่องเที่ยวอื่นๆ ดูได้ที่ เมนู "โปรแกรมท่องเที่ยว" 
 
หรือเลื่อนลง ⇓ ด้านล่าง
 
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม - จองแพ็คเกจทัวร์
ทัวร์ลาวใต้ ราคาสุดประหยัด

ติดต่อ หนุ่ม ทัวร์ลาวใต้

โทร. 086-581 1516 

Line >>  http://line.me / ti / p / ~ 0865811516 

 Email: tangjaigroup@gmail.com
 
"ทัวร์ลาวใต้ ไว้ใจเรา"
ประสบการณ์มากกว่า15ปี ในลาวใต้
 
 
    • ตั้งใจทัวร์ ทัวร์ลาวใต้ เที่ยวลาวใต้ ปากเซ-จำปาสัก-สะหวันนะเขต ตั้งใจทัวร์ เกิดจากประสบการณ์การให้บริการด้านรถเช่านำเที่ยวลาวใต้ที่ดำเนินกิจการมา มากกว่า 15 ปี ซึ่งให้บริการร่วมกั...
Visitors: 101,277